Obraz "Duchowy Ojciec"

Obraz nosi nazwę ”Duchowy Ojciec” i jest dla Marcina.

Obraz dla Marcina.

Piórko opalić, jak piórko opalić, przejść do porządku dziennego nad krzywdą, której się doznało w przeszłości.
Kiedy żyjemy w traumie przeszłych lat ona w nas rośnie, rozprzestrzenia się, rozklonowuje i multiplikuje.
Nie daje dostępu do naszych głębokich pragnień. Zaburza je, ignoruje i stawia siebie na pierwszym miejscu- cierpienie.
Kiedy zdamy sobie sprawę, że piórko opalić, czyli przejść do porządku dziennego nad krzywdą jest lepsze, niż rozpamiętywanie, stanie się cud bycia wreszcie ojcem swojego życia, który myśli, co zostawić po sobie potomkom swojego rodu- traumę, czy wiedzę?
Kiedy łączymy się ze swoją rdzenną częścią, jesteśmy jak ten Indianin mądrze spoglądający na wodę, odnajdując swoje rdzenne w niej odbicie. Łączy się przez to z mądrością przodków a nie z och traumami. Łączy się z mądrością życia, miejsc, rodem aby utworzyć w sobie gotowość bycia mądrym ojcem, który przekaże dzieciom mądrości doświadczeń.
Traumy utopi w wodzie wspomnień, która je oczyści i w zamian odda bez emocjonalny ich ogląd i pomoże wyciągnąć z tych sytuacji mądrości doświadczenia.
Ojciec duchowy, Bóg w nas, mężczyzna.
Drogą właściwą dla Marcina, jest podążanie za odkrywaniem mądrości, zanotowanej w naturze i dzielenie się nią z potomnymi. Cisza i połączenie z duchami przodków wszystkiego co zaistniało. Mądrość czerpana z pokoleń, ich opieka i wsparcie.
Trzeba zostawić za sobą przeżyte traumy, rozczarowania, bo nikt kto ma być potomkiem światła nie przyjdzie do mroku .

Pozdrawiam wszystkich.