Dorosłość - Boski Kreator

Warsztaty do samodzielnej pracy bez konsultacji

Można je rozpocząć w każdej chwili. Dostaje się stały dostęp do materiałów i pracuje się z nimi w swoim tempie.

Warsztaty dla osób, które chcą wnosić nową społeczną myśl, w prawie wolnego wyboru.   Pragną edukować ludzi w bardzo ważnym aspekcie a mianowicie, nowych relacjach opartych o duchową troskę i nienaruszanie doświadczeń innych ludzi.

Chcą i czują powołanie do tego, aby edukować ludzi do samodzielności i niezależności.
Troszczyć się o innych w zdrowy i duchowy sposób z poszanowaniem ich granic.
 
Filmy będą dostępne w zamkniętej grupie na Facebooku lub na YouTube.
Przy opcji przez Facebooka, trzeba mieć konto i musimy być znajomymi, wtedy wysyłam zaproszenie do zamkniętej grupy, na której umieszczane są filmy.
Opcja poprzez YouTube wymaga posiadania konta mail na gmail.com, wtedy wysyłam linki do filmów z warsztatami.
 
 
 
Koszt warsztatów - 360zł.
 
Zaczynamy projekt 1 marca.